top of page

Gravidyogalærer

GRUNNUTDANNING 2023

MamaYoga inviterer til en 65 timers grunnlegende utdanning innen gravidyoga som starter høsten 2023.

Trening i svangerskap

Hvem passer den for?

Dette er utdannelsen for deg som ønsker å lære å undervise denne helt spesielle gruppen kvinner på en trygg, forsvarlig og bevisst måte.

 

Den passer for yogalærere, terapeuter, jordmødre, doulaer og andre som jobber med gravide og ønsker å fordype seg i yoga for gravide.

Hvordan foregår undervisningen?

Utdannelsen spenner over ca. 1 måneder fordelt på 2 helger med undervisning fredag, lørdag og søndag.

 

Undervisning med lærer: 47 timer inkludert observasjon av minimum 2 fysiske yogaklasser ved MamaYoga i løpet av utdanningsforløpet. Dette inkluderer også mulighet for inntil 1 time oppfølging en-til-en underveis i utdannelsen enten i form av zoom-møte, fysisk møte eller telefonsamtale. I tillegg får du tilgang på 3 timer med online-materiale.
 

Selvstudie: Minimum 15-20 timer inkluderer arbeid med særemne/fordypningsområde innen gravidyoga  som leveres som en 6-10 siders oppgave innen en uke før siste helg av utdannelsen.

 

Siste undervisningshelg er det eksamen der hver elev skal undervise de andre i en selvvalgt 20 minutters sekvens i gravidyoga.
 

All fysisk in-studio undervisning foregår i våre vakre lokaler på Grünerløkka i Oslo. 

Hovedlærer er eier av MamaYoga, Kine Bruksås.

Hva inneholder den?

Den gravide

 • Funksjonell anatomi knyttet til muskel/skjelett. Hvilke muskler bør trenes, hvilke muskler bør mykes opp. Hvilke muskler bør IKKE trenes eller mykes opp. Hva er de vanligste fysiske utfordringene vi kan møte på og vi må ta hensyn til?

 • Funksjonell fysiologi knyttet til hormoner som påvirker både kropp og sinn i svangerskapet. Hva er de vanligste emosjonelle endringene/utfordringene den gravide kan oppleve?

 • Ernæring i svangerskapet

 • Babys utvikling i mors liv; fysisk & bevissthet

 • Kort om den gravides vei mot fødsel og hva som skjer under fødsel

Gravidyoga

 • Tilrettelegging for den gravide kropp: sittestillier, liggestillinger og hvilestillinger for gravide

 • Gode bevegelser, justeringer og modifikasjoner

 • Prinsipper for trening av kjernen i svangerskapet

 • Gravidyoga programmer: Gravidyoga for de med bekkenutfordringer, Gravidyoga for de som ønsker å styrke kroppen, Gravidyoga for ro og hvile

 • Hvordan bygge opp klasser og sekvenser i gravidyoga

 • Pust, avspenninger og meditasjoner til bruk i gravidyoga

 • Mors tankemønstre og bruk av positive affirmasjoner i gravidyoga

 • Does & don’ts i gravidyoga

Selvstudie

 • I tillegg til den vanlige undervisningen skal hver elev delta på minimum 2 gravidyoga klasser på MamaYoga

 • Hver elev på utdannelsen skal levere en skriftlig oppgave på minimum 6 A4 sider om et valgfritt og godkjent tema innen gravidyoga

 • Hver elev skal forberede og undervise de andre elevene i 20 minutter med valgfri og godkjent sekvens av gravidyoga på eksamensdagen

Når, hvor & pris

Datoer for høsten 2023 blit satt opp i løpet av mai. Send eventuelle spørsmål knyttet til utdannelsen til post@mamayoga.no.

All fysisk undervisning vil foregå i MamaYogas kurslokaler i Helgesens gate 17 på Grünerløkka i Oslo.

Utdannelsen koster kr 12 500.

bottom of page