styrket kvinne - avspent mamma
 


Mer om BarselYoga

Skal jeg velge Barsel Myk, Barsel Styrke eller Barsel Pilates?
Barsel Myk er for deg som ønsker å bruke barselyoga som en myk start på opptreningen etter fødsel, mens Barsel Styrke er for deg som ønsker å bruke barselyoga som en mer kraftfull start på opptreningen etter fødsel. Barsel Pilates gir deg vår mest grundige opptrening av kjernemuskulaturen etter fødsel og hver deltaker får en holdningsanalyse med spesifikke råd om hvordan de bør trene seg opp.
 
Hvor tidlig kan jeg begynne med Barsel Myk, Barsel Styrke og Barsel Pilates?
Erfaringen viser at både mor og barn får mer ut av kurset om de venter til omtrent 6-8 uker etter fødsel (eventuelt etter termindato ved veldig for tidlig fødte barn). Grunnen er at barna er for lite selvstendige og er for avhengig av mor de første ukene. Modenheten i denne sammenheng knyttes fortrinnsvis til termindato - ikke fødsel.
 
Vi har hatt kursdeltakere med barn ned mot en måned gammelt hvor barnet har sovet mesteparten av tiden, og mor har kunnet gjøre yoga i timen. Dersom du mener at du og ditt barn vil kunne fungere på kurs før anbefalt tid, er det ingenting i veien for å starte tidligere.

Hvor sent kan jeg begynne med Barsel Myk, Barsel Styrke og Barsel Pilates?
Når barnet begynner å krabbe rundt i rommet eller på annet vis blir mobil så det utfordrer yogapraksisen din, blir det vanskelig for moren å holde oppmerksomheten samlet om yogaen. Barn begynner å krabbe ved ulik alder. Vi anbefaler derfor å beregne litt margin slik at barnet ikke begynner å krabbe halvveis i kurset.

Hva gjør vi med barnevogna?
På Sagene kan bager og annet babyutstyr bringes med inn i lokalet, kun vognens understell må bli stående ute.
På Grünerløkka tar man kontakt med kursholder som åpner port til bakgår. Her plasseres vognene helt til høyre i bakgården, rett ved vinduene til yogalokalet.  Vognbagene og annet utstyr kan selvsagt taes med inn i lokalet.
 
Tilbake til Spørsmål & svar